De Bergenske er matreddere

Sammen med gjestene våre skal vi nå halvere matsvinnet vårt

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030. De Bergenske er med på dette! Vi jobber med selskapet Grønne verdier og har satt i gang opplæring og bevisstgjøring av de ansatte. I tillegg informerer vi gjestene våre om at vi er med i kampen mot matsvinn. Skal vi klare å nå målet om halvering av matsvinn må vi ha gjestene på lag. Derfor motiveres både de ansatte og gjestene til en ekstra innsats for å redusere svinnet. De Bergenske ønsker å sette et minst mulig klimafotavtrykk i alt vi gjør. Da er vårt bidrag som matreddere en selvfølge.