BÆREKRAFT I DE BERGENSKE

SAMMEN FOR MILJØET

Vi i De Bergenske forplikter oss til å ivareta miljø og samfunn. Vi ser på bærekraftig utvikling som en stor utfordring og prioriterer å møte kravene våre uten å true fremtidige generasjoner. Vi er stolte av å sikre bærekraftig drift på hotellene våre og ønsker å fortsette å skape verdi gjennom nye, bærekraftige forretningsmuligheter. Les mer om vårt samfunnsansvar og bærekraftsfokus her, inkludert vår etterlevelse av Åpenhetslovens krav.

Vi ser det som vårt samfunnsansvar å bidra til FNs bærekraftsmål - Kjetil Smørås, administrerende direktør for De Bergenske-konsernet.

Samfunnsansvar har alltid vært viktig for oss i De Bergenske. Siden 2001 har vi jobbet hardt for å være ledende innen bærekraft i bransjen. Vi har implementert smarte tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning, blant annet ved å minimere avfall, redusere energiforbruket og forbedre luftkvaliteten for bergenserne.

Sertifiseringer og priser

Alle våre selskaper er Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi har mottatt hederspriser for vårt arbeid med energi, innkjøp, mat og transport. Vi verdsetter byens kulturhistorie, som vist da Hotel Zander K ble tildelt Cityprisen Hordaland i 2017. Hotellet har også blitt sertifisert som BREEAM In-Use Excellent, som det første selskapet i Vestland. Dette viser vårt engasjement for å redusere miljøbelastningen og øke vår konkurransekraft.

Energieffektivisering

Vi i De Bergenske arbeider kontinuerlig med å redusere energibruken. Oljefyring er blitt faset ut til fordel for fjernvarme. Nybygg og rehabiliteringsprosjekter isoleres for å hindre energilekkasjer. Gass på kjøkkenet er blitt erstattet med induksjonsovn. Vi har byens mest moderne fettutskiller for å hindre de verste utslippene i avløpsnettet. Etter å ha gjennomført plan for kraftig reduksjon av vannforbruket, har vi også mottatt EU-sertifisering.

Avfalls- og kildesortering

Vi jobber systematisk med kildesortering av restavfall, plast, papir, pant, glassflasker og matavfall. Avfallssystemet i De Bergenske er tilpasset avfallstypene som oppstår gjennom virksomhetens drift, i tråd med avfallsforskriften. Matavfallet fra hotellfrokostene veies. Vi benytter i tillegg den mobile tjenesten Too Good To Go for å redde mat som er til overs.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Vi i De Bergenske ser på ansvarlig innkjøpspraksis som nøkkelen til bærekraftig forretningsdrift. Vi foretrekker miljøsertifiserte leverandører og oppfordrer dem til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Maten vi tilbyr, er hovedsakelig lokal, økologisk og kortreist, noe som minimerer transportavstandene og støtter lokalt næringsliv. Hvordan våre leverandører håndterer menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt spesifikk informasjon om våre varer og tjenester, finner du i vår redegjørelse om aktsomhetsvurderinger.

Et sunt arbeidsmiljø

De Bergenske verner om ansattes rettigheter, et trygt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi følger arbeidsmiljølovgivningen nøye, slik det står nedskrevet i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. De Bergenske legger Fellesforbundets gjeldende avtale i henhold til landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter til grunn for våre arbeidskontrakter. Vi har både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud som arbeidstakerrepresentanter, samt verneombud i hvert enkelt datterselskap. Gjennom vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har vi faste møter mellom hovedtillitsvalgte og ledelsen. Vi har også en bedriftshelsetjeneste, som bistår arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Med hjerte for Bergen by

De Bergenske støtter lokalsamfunnet på flere måter. Vi har gunstige avtaler med over 20 kulturinstitusjoner og bidrar til arrangementer som Nattjazz, Columbi Egg og BIT. Vi støtter også veldedige formål gjennom samarbeid med organisasjoner som Kirkens Bymisjon samt at vi har opprettet De Bergenske-familiens støttefond for flyktninger. Vi er hovedsponsor for Bergen City Marathon og støtter også helsefremmende aktiviteter hos organisasjoner som Bergen Tennisarena, NHHI Oktagon og Sandviken IL.

En hyllest til fjorten kvinner fra Bergen, i kampen for likestilling

Bak enhver fremgangsrik mann står en overrasket kvinne, pleier det å hete. Og bak enhver fremgangsrik kvinne står det ti som er glemt eller ignorert. Da Bergens Grand Old Lady, Grand Hotel Terminus, fylte 90 år i 2018, ble det igangsatt en omfattende renovering. Vi stod da overfor den delikate oppgaven å gi lokalene navn, og oppdaget at 90 % av minnesmerker og granittsokler i Bergen hedret mer eller mindre store menn. Lokalene våre er derfor oppkalt etter fjorten av byens kvinnelige pionerer, hvor du blant annet finner Kim Friele, Amalie Skram og Ambrosia Tønnesen i miksen. I etterkant har Grand Hotel Terminus utgitt en bok om kvinnene, på oppfordring fra Bergen Kvinnesaksforening. Boken har tittelen «Fjorten kvinner fra Bergen som har satt sitt unike avtrykk i historien». Den er forfattet av Elisabeth Aasen og er å finne på hotellene våre. Vi er stolte av vårt bidrag til å synliggjøre bergensk kvinnehistorie.

Hotellbier på taket

På taket på Grand Hotell Terminus har vi etablert et hjem for 120 000 bier fordi vi ønsker å styrke levevilkårene for de utrydningstruede biene i Bergen sentrum. Biene sanker en unik og velsmakende nektar fra de mange lindetrærne i Strømgaten, Kong Oscars gate og Kalfarveien. Biene hjelper også til med pollinering i Fjellsiden, der de gjør en betydningsfull jobb for naturen. Den særpregede lindehonningen er tilgjengelig i resepsjonen ved Grand Hotel Terminus. Hotellbiene tilfører ekstra liv til stedet, og det er alltid hyggelig å dele hotellet med dem!

BÆREKRAFTIGE SATSINGSOMRÅDER

Vi har lyttet til våre interessenter og identifisert tre bærekraftige satsingsområder som vi ønsker å legge ekstra vekt på i tiden fremover.

Bane vei for et bærekraftig reiseliv

Vi ønsker å motivere turister og tilreisende til å ta miljøvennlige valg, slik at bransjen utvikler seg i en mer klimavennlig retning. Opplæring og bevisstgjøring av konsernets miljøtiltak vil her være avgjørende, og blir derfor kommunisert gjennom ulike kanaler. Gjestene våre finner blant annet informasjon på rommene som har til formål å fremme miljøbevissthet, eksempelvis gjennom å hoppe over en romvask eller gjenbruke håndklær. Besøkende oppfordres til å være hensynsfulle når de forsyner seg fra buffetene våre, for å redusere matsvinn. I fellesarealene er søppelspannene tydelig markert for kildesortering. Kunder og gjester blir anmodet om å reise grønt, og vi stiller sykler til disposisjon, både for gjester og ansatte. I tillegg reiser nesten alle ansatte med klimavennlige transportalternativer til jobb.

Grønn forretningspraksis

Grønn forretningspraksis er kjernen i De Bergenskes tilnærming. Vi mener at lønnsomhet ikke kan oppnås uten å ta hensyn til mennesker og miljø. Derfor jobber vi for å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Ved å sikre en sunn økonomi, kan vi utnytte grønne forretningsmuligheter. Vi fokuserer på bransjespesifikke tiltak, som å bore nye brønner til fjernvarme for å redusere energiforbruket på hotellene våre. Dette bidrar til både miljøbesparelser og økonomisk bærekraft.

Mangfold – det pulserende livet i vår organisasjon

I De Bergenske er vi stolte av mangfoldet vi har blant våre medarbeidere. Vi har totalt 737 medarbeidere fra 87 forskjellige nasjonaliteter. Å verne om inkludering og mangfold er derfor av stor betydning, særlig i en bransje preget av høy turnover i arbeidsstyrken. Vi samarbeider med ulike aktører, der vi tilbyr praksisplasser til lærlinger og studenter for å styrke kunnskapsdelingen og kompetanseutviklingen i bransjen. De Bergenske ansetter også personer med ulike funksjonsnedsettinger, eller andre som sliter med å entre arbeidsmarkedet. Vi mener at uansett hvilken bakgrunn du har, uavhengig av kjønn, hvem du elsker eller hvilken tro du har, så er du velkommen til oss i De Bergenske.

ÅPENHETSLOVEN

De Bergenske er underlagt åpenhetsloven. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større næringsdrivende en rekke plikter knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, som både gir forbrukerne og andre rett til informasjon om selskapets håndtering av disse. De Bergenske er derfor forpliktet til å:

· Utføre aktsomhetsvurderinger

· Redegjøre offentlig for aktsomhetsvurderingene

· Svare på henvendelser og gi informasjon til allmennheten

De Bergenske har en lang tradisjon med fokus på både menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi arbeider systematisk for å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold, også hos våre leverandører. Forsvarlighet er forankret i styret, ledelsen og organisasjonen. Arbeidet tilknyttet åpenhetsloven har blitt tatt opp som en egen styresak, der fremgangen følges tett. Vi gjennomfører arbeidet i nært samarbeid og god dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter. Du finner vår offentlige redegjørelse for aktsomhetsvurderingene via denne lenken. Ta også gjerne en titt på våre etiske retningslinjer for leverandører, som du finner her.

Har du flere spørsmål om hvordan De Bergenske håndterer og jobber for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Ta gjerne kontakt med oss!